GMC’s Green Day

  • Chan an scoil an amhrán glas le chéile é ag tionól glas sa halla.
  • Bhí tionól ar siúl ar maidin agus labhair an Coiste Glas agus an príomhoide leis an scoil.
  • Chuir gach rang píosa ealaíne le chéile bunaithe ar an téama `Brúscar agus Drámhaíl’ agus cuireadh ar thaispeáint iad ar an tionól.
  • Rinne na tuismitheoirí agus na páistí iarracht an méid is lú pacaistiú a chur sna boscaí lóin an lá sin.
  • Chuir na naíonáin bheaga cnónna capall sa gháirdín le Mary, chuir na naíonáin mhóra oinniúin.
  • Rinne rang a haon Angela agus Seónaidh glantachán mór lasmuigh. Bhí GMC ag breathnú an-snasta.

 

Turas go dtí An tIonad Athchúrsála
Chuaigh na páistí atá ar an gCoiste Glas go dtí an tionad athchursála in Eidhneach, ar an Lá Glas, 10ú Deireadh Fómhair 2014. Fuaireamar go leor eolas ar dtús ó Méabh McGuane atá ag obair leis an gComhairle Chontae. Ansin thóg Tom agus Jamsie muid ar shiúlóid timpeall, thaispeáin siad dúinn na rudaí a fhágann daoine le haghaidh athchúrsáil….páipéar, cairt, plaisteach, gloine, cannaí stain, adhmad, miotal, ola, péint, cadhnairí, éadaí. Ta a fhios againn anois go bhfuil beagnach gach rud curtha i mbeartanna agus curtha ar aghaidh go tíortha eile. Tá sé níos saoire athchúrsáil a dhéanamh thar lear ná anseo.
Bhíodh an áit oscailte le haghaidh leoraithe draímhaíl ar feadh roinnt blianta ach tá sé sin dúnta anois.

2015-01-12T15:25:47+00:00