Turasanna 2015-02-24T14:59:38+00:00

Is fiú go mór páistí a thabhairt ar thuras scoile go háirithe turasanna thar oíche. Ní hamháin go bhfeiceann siad áit nua is go mbuaileann siad le daoine nua, ach cuireann siad aithne níos fearr ar na páistí eile agus ar na múinteoirí. Chomh maith le sin, feiceann na múinteoirí gnéithe agus tréithe de na páistí nach bhfeiceann siad sa seomra ranga. Thug an scoil cuairt ar ghaeltacht gach bhliain ó 1998. Chuaigh Rang a Cúig agus rang a sé go Rath Chairn i gContae na Mí. Tá sé tábhachtach do pháistí i nGaelscoil cuairt a thabhairt ar an nGaeltacht go gcloisfeadh said gaeilge á labhairt taobh amuigh den scoil. Sa bhliain 2002, rinneamar cinneadh Rang a Cúig agus Rang a Sé a thabhairt go hInis Oírr ó Luan go hAoine. Fanann said i d’tithe amuigh ansin is tugann na mná tí aire mhaith dóibh. Cé go bhfuil na páistí óg go maith, ní bhíonn aon fhadhb mhór. Is taithí íontach é. Le roinnt blianta is Rang a Cúig amháin a théann go hInis Oírr.

Níor thréigeamar Ráth Chairn ar fad. Fós téimid ann uair sa bhliain chun páirt a ghlacadh i gcomórtas iománaíochta urraithe ag Gael Linn. Bíonn ceithre fhoireann páirteach ann. Bíonn cailiní agus buachaillí ar an bhfoireann céanna. Imríonn said dhá chluiche ar an gcéad lá agus cluiche eile ar an lá dár gcoinn. Fanann said thar oíche agus bíonn oíche dheas shóisialta eagraithe dóibh le Bord Quiz agus céilí. Páistí Rang a Sé a glacann páirt agus d’éirigh linn an corn a thabhairt abhaile go Co. An Chláir fíor-mhinic.
Anuraidh, Meitheamh 2009, fuair Rang a Sé deis íontach dul go hOileán Leadhas in Alban. Chuaigh ceathrar múinteoirí in éineacht leo. Bhí go leor taistil i gceist, Eitleán, bus, bád agus bus arís. D’fhágamar aerfort na Sionna ar a dó i.n. Dé Luain agus shroicheamar an scoil i Seanbhoist ar a dó i.n. an lá dár gcoinn, áit ar cuireadh fáilte mór romhainn. Idir Ghaeilge is Gaedhlic d’éirigh linn an-chomhrá a bheith againn. Chaitheamar dhá oíche ann agus bhíomar gníomhach an t-am ar fad. Bhí gach rud eagraithe ag an scoil idir snámh, cluichí, turasanna, ceoilchoirm, céilí agus barbeque. Bhí an aimsir go diail ar fad agus chonaiceamar radharcanna áille idir sléibhte, gleannta, lochanna agus farraige. Bhí uaigneas orainn ar fad agus muid ag fágáil. mbliana. Thug muintir Leadhais turas orainn anseo in Inis i mbliana. Bhí seachtain iontach eile againn.