Rang Chiara: Tús na Scoilbhliana

Seomra Nua

SeomraNua

 

Seo muid ag tús na bliana ag súgradh inár seomra nua. Táimid sna Naíonáin Mhóra anois.

Ag Déanamh Patrún

Bhí an-spraoi againn ag déanamh patrún le bréagáin éagsúla.

DéanamhPatrún

 

 

 

 

 

 

AnFómhair

 An Fómhair

Táimid ag foghlaim faoin bhFómhar. Bíonn an t-iora rua  ag bailiú dearcán. Bíonn an ghráinneog ag ullmhú chun  dul ina codladh. Tá na duilleoga ag titim. Féach ar na  duilleoga a rinneamar. Tá siad dearg, donn, buí agus  oráiste.

Nuacht-Clár Abú

Bhíomar an-sásta nuair a bhuaigh an Clár Cluiche ceannais na hÉireann sa ghrád faoi bhliain is fiche! An Clár Abú! Is as Loch Garman do mhúinteoir Ciara. Ní raibh sise sásta!

Sórtáil Fuaimeanna

Táimis ag obair go dian ag foghlaim faoi na fuaimeanna Gaeilge. Sa phictiúr seo táimid ag cur pictiúir d’fhocail ina bhfuil an fhuaim ‘ó’ i bhfonsa amháin agus focail nach bhfuil an fuaim sin iontu i bhfonsa eile.

SórtáilFuaimeanna

2014-11-25T08:45:10+00:00