Rang a 5 i Músaem an Chláir!

Chuaigh Rang a 5 ar cuairt chuig Músaem an Chláir Dé Máirt seo caite i gcomhair ceardlainne faoi Éire Réamhstairiúil. Is seandálaí agus ba mhúinteoir í Caitríona a chur an cheardlann i láthair agus bhí bealach iontach aici leis na páistí. Bhíomar ag breathnú ar agus ag láimhseáil déantán agus fianaise agus ag éisteacht le gach rud a bhí le rá aici! Bhí deis ag na páistí ansin siúl timpeall an mhúsaeim iad féin. Bhí an cheardlann thar a bheith suimiúil agus bhain na páistí an-sult agus an-tairbhe as!

       

 

 

2017-10-23T13:57:48+00:00