Rang Mhéabh: Rian Dealbhóireachta timpeall an bhaile!

Chuaigh Rang Mhéabh ar shiúlóid timpeall Baile na hInse ar an gCéadaoin seo caite ag breathnú ar na dealbha álainne atá ann! D’fhoghlaimíomar píosa beag fúthu ar dtús sa seomra ranga agus ansin bhreathnaíomar go géar orthu, ag tabhairt gnéithe éagsúla faoi ndeara. Bhíomar ag plé agus ag smaoineamh faoi na teachtaireachtaí agus na coincheapa a theastaigh ón ealaíontóir a léiriú. Chonaiceamar dealbha déanta ag Carmel Doherty, Fíona O’Dwyer, Diarmuid O’Twohighk, Marcus O’Twohighk, Barry Rafter, Colin Grehan, Shane Gilmore agus José Croft.

Bhí an aimsir go hálainn agus bhí na páistí ar fheabhas!

 

  

    

2018-06-08T07:37:21+00:00