Tá áthas orainn le rá go bhfuil roinnt gníomhaíochtaí i ndiaidh am scoile tar éis tosú do na hardranganna le seachtain anuas (peil, iomáint agus luthchleasaíocht). Toisc treoirlínte COVID tá srian ar chuid de na himeachtaí luaite thíos faoi láthair ach le cúnamh Dé beidh níos mó ábhar seac-churaclam ar fáíl níos déanaí sa bhliain.

Fraincise

Is múinteoir cláraithe í Rhona Gomès a chuireann ranganna  Fraincíse ar fáil sa scoil.

Cuireann Rhona modh múinte cáilithe teangan ar fáil do pháistí. Úsáidtear ábhair faoi leith sna ranganna chun teanga iasachta nua-aimseartha a chur faoi bhráid na bpáistí don chéad uáir. Leis an gclár ‘La Jolie Ronde’ faigheann na páistí deis amhránaíocht, dánta, scéalta, cluichí, ealaín agus cumadóireacht a chleachtadh trí mhéan na Fraincíse. Ta méid na ranganna teoranta – moltar áit a chur san áireamh.

Bíonn na ranganna ar siúl i ndiaidh am scoile i rith na seachtaine.

Chun eolas breise a fháil cuir glaoch ar Rhona ag 086-8262500.

Club na bPáistí

Spraoi agus gníomhaíochtaí cruthaitheacha trí mheán na Gaeilge ar fáil le haghaidh páistí idir Naíonáin Shóisearacha agus Rang a Sé.

Bíonn na ranganna ar siúl ó Luan go hAoine 1.30 – 6.30i.n. agus anois tá seirbhís fágála na maidine ar fáil chomh maith (7.30 – 8.50r.n.)

Téigh i dteangmháil le Tiarnán Ó Ruairc chun eolas breise a fháil: 085 164 9866.

Grupa Ceoil agus Cór na Scoile

Bíonn an-éileamh ar cheol traidisiúnta agus canadh  sa scoil go háirithe do na ceolchoirmeacha, don Choineartú, don Chomaoineach agus ócáidí speisialta ar bith a bhíonn ar siúl. Déantar freastal ar réimse maith uirlisí, mar shampla, fidil, consairtín, bosca ceoil, feadóg stáin, tionlacan ar phianó , cláirseach agus giotár. Bíonn an-bhéim ar an  amhránaíocht chomh maith agus bíonn Cór na Scoile an ghnóthach i rith na bliana ag cleachtadh go seacthtainiúil.

Spórt

Camógaíocht, Iománaíocht agus Peil Gaelach

Bíonn camógaíocht agus iománaíocht á n-imirt sa scoil. Bionn traenáil ar siúl go seachtainiúil. Más mian le do pháiste/pháisti páirt a ghlacadh, téigh i dteangmháil le hoifig na scoile.

Tras Tíre

Bíonn foirne láidre againn sa chomórtas rásaíochta tras tíre gach bliain. Bíonn cleactadh acu go seachtainiúil. Chun níos mo eolais a fháil, téigh i dteangmháil le hoifig na scoile.

Cispheil

Tá foirne cispheile buachaillí agus cailiní ag an scoil freisin. Bíonn siad páirteach i gcomórtaisí go rialta.

Snámh

Téann Rang 3 & Rang 4 ag snámh sa chéad téarma mar chuid den chlár corpoideachas.

Ealain

Spreagann Larisa na da Vincis agus Picassos óga gach seachtain le smaointe agus gníomhaíochtaí cruthaitheacha.

Dé Máirt 13:45 – 14:45 (Naí Shóis & Shin)

Dé Máirt 14:45 – 15:45 (Rang 1 & 2)

Dé Céadaoin 13:45 – 14:45 (Naí Shóis & Shin)

Cuir glaoch ar Larisa ar 086 004 2004 chun a thuilleadh eolais a fháil.

Ficheall

Glacann roinnt mhaith páirt i bhficheall roimh am scoile ar an Deardaoin ó 8:30 – 9:00.

Chun eolas breise a fháil, téigh i dteangmháil leis an oifig.

 

 

Jiu Jistu

Múineann iar-scoláire John Jiu Jitsu sa scoil. Is aoibhinn leis na daltaí an rang seo.

Dé Céadaoin 13:45 – 14:45

Dé Céadaoin 14:45 – 15:45

Chun níos mó eolais a fháil, cuir glaoch ar John ar 089 206 2615

Damhsa Gaelach

Ar siúl gach Luan tar éis am scoile sa halla.

Dé Luan 13:45 – 14:45 & 14:45 – 15:45

Labhair le Helen ar 087 623 1106

Yoga

Baineann na daltai Zen amach le Miranda sna ranganna Yoga a dheanann sí ar scoil.

Dé Máirt 13:45 – 14:45 (Naí Shóis & Shin)

Dé Máirt 14:45 – 15:45 (Rang 1 – 4)

Chun níos mó eolas a fháil, glaoigh ar Miranda ar 085 832 1292

This website uses cookies to enhance your browsing experience. By using this site you agree to our Cookie Policy OK