Fraincise

Is múinteoir cláraithe í Rhona Gomès a chuireann ranganna maidine Fraincíse ar fáil sa scoil.

Cuireann Rhona modh múinte cáilithe teangan ar fáil do pháistí. Úsáidtear ábhair faoi leith sna ranganna chun teanga iasachta nua-aimseartha a chur faoi bhráid na bpáistí don chéad uáir. Leis an gclár ‘La Jolie Ronde’ faigheann na páistí deis amhránaíocht, dánta, scéalta, cluichí, ealaín agus cumadóireacht a chleachtadh trí mhéan na Fraincíse. Ta méid na ranganna teoranta – moltar áit a chur san áireamh.

Tosaíonn na ranganna roimh am scoile ó 8:40 go 9:20r.n. Luain go hAoine do chuile aois-ghrúpa.

Chun eolas breise a fháil cuir glaoch ar Rhona ag 086-8262500.

Club na bPáistí

Spraoi agus gníomhaíochtaí cruthaitheacha trí mheán na Gaeilge ar fáil le haghaidh páistí idir Naíonáin Shóisearacha agus Rang a Sé.

Bíonn na ranganna ar siúl ó Luan go hAoine 2.00 – 6.30i.n. agus anois tá seirbhís fágála na maidine ar fáil chomh maith (7.30 – 9.20r.n.)

Téigh i dteangmháil le Tiarnán Ó Ruairc chun eolas breise a fháil: 085 164 9866.

Grupa Ceoil agus Cór na Scoile

Bíonn an-éileamh ar cheol traidisiúnta agus canadh  sa scoil go háirithe do na ceolchoirmeacha, don Choineartú, don Chomaoineach agus ócáidí speisialta ar bith a bhíonn ar siúl. Déantar freastal ar réimse maith uirlisí, mar shampla, fidil, consairtín, bosca ceoil, feadóg stáin, tionlacan ar phianó , cláirseach agus giotár. Bíonn an-bhéim ar an  amhránaíocht chomh maith agus bíonn Cór na Scoile an ghnóthach i rith na bliana ag cleachtadh go seacthtainiúil.

Spórt

Camógaíocht, Iománaíocht agus Peil Gaelach

Bíonn camógaíocht agus iománaíocht á n-imirt sa scoil. Bionn traenáil ar siúl go seachtainiúil. Más mian le do pháiste/pháisti páirt a ghlacadh, téigh i dteangmháil le hoifig na scoile.

Tras Tíre

Bíonn foirne láidre againn sa chomórtas rásaíochta tras tíre gach bliain. Bíonn cleactadh acu go seachtainiúil. Chun níos mo eolais a fháil, téigh i dteangmháil le hoifig na scoile.

Cispheil

Tá foirne cispheile buachaillí agus cailiní ag an scoil freisin. Bíonn siad páirteach i gcomórtaisí go rialta.

Snámh

Téann Rang 3 & Rang 4 ag snámh sa chéad téarma mar chuid den chlár corpoideachas.

Ealain

Spreagann Larisa na da Vincis agus Picassos óga gach seachtain le smaointe agus gníomhaíochtaí cruthaitheacha.

Dé Máirt 13:45 – 14:45 (Naí Shóis & Shin)

Dé Máirt 14:45 – 15:45 (Rang 1 & 2)

Dé Céadaoin 13:45 – 14:45 (Naí Shóis & Shin)

Cuir glaoch ar Larisa ar 086 004 2004 chun a thuilleadh eolais a fháil.

Ficheall

Glacann roinnt mhaith páirt i bhficheall roimh am scoile ar an Deardaoin ó 8:30 – 9:00.

Chun eolas breise a fháil, téigh i dteangmháil leis an oifig.

 

 

Hip Hop

Foghlaimíonn na daltaí conas damhsa hip hop a dhéanamh le Yvonne. Baineann siad an -sult as.

Dé Máirt & Dé hAoine 13:45 – 14:45 (Naí Shóis & Shin)

Dé Máirt & Dé hAoine 14:45 – 15:45 (Rang 1 – 6)

Eolas ó Yvonne ar 086 805 9074

Jiu Jistu

Múineann iar-scoláire John Jiu Jitsu sa scoil. Is aoibhinn leis na daltaí an rang seo.

Dé Céadaoin 13:45 – 14:45

Dé Céadaoin 14:45 – 15:45

Chun níos mó eolais a fháil, cuir glaoch ar John ar 089 206 2615

Damhsa Gaelach

Ar siúl gach Luan tar éis am scoile sa halla.

Dé Luan 13:45 – 14:45 & 14:45 – 15:45

Labhair le Helen ar 087 623 1106

Yoga

Baineann na daltai Zen amach le Miranda sna ranganna Yoga a dheanann sí ar scoil.

Dé Máirt 13:45 – 14:45 (Naí Shóis & Shin)

Dé Máirt 14:45 – 15:45 (Rang 1 – 4)

Chun níos mó eolas a fháil, glaoigh ar Miranda ar 085 832 1292

This website uses cookies to enhance your browsing experience. By using this site you agree to our Cookie Policy OK