Éiteas na Scoile

Is bunscoil Lán Ghaeilge comhoideachais luath thumadh iomlán í Gaelscoil Mhíchíl Cíosóg (GMC) a bunaíodh i 1983 chun freastal ar an éileamh don oideachas trí Ghaeilge in Inis agus na paróistí máguaird.  Is scoil chaitliceach í faoi phátrúntacht Easpag Chill Dá Lua.  Cuireann GMC oideachas d’ardchaighdeán trí mhéan na Gaeilge ar fáil i ngach ábhar, in atmaisféar sona slán do na daltaí go léir agus eíríonn leo ardchumas dáththeangachas agus délitearthachta a bhaint amach.  Cuirtear béim ar leith i gcuraclam na scoile ar gach aon ghné den chultúr Gaelach; ceol, rince, ealaín, drámaíocht agus ár gcluichí féin san áireamh. Forbraítear ardmheas ar ár bhféiniúlacht chultúrtha féin agus ar chultúir eile sa ghaelscoil.

Foireann na Scoile     2021-22

Príomhoide agus Leas-Phríomhoide

Dónal Ó hAiniféin

Sinead Ní Éigní

 

Múinteoirí
  • Rang 6 Donncha Ó Luasa / Ciara Ní Chuilinn
  • Rang 5 Enda Mac Gabhann / Aisling Ní Fhlatharta
  • Rang 4 Caoilfhionn Ní Fhrighil / Sharon Uí Riain
  • Rang 3 Rebecca Ní Chatháin / Aoife de Buitléir / Tadhg  Ó hUallacháin
  • Rang 2 Órnaith Ní Loingsigh / Eoin Ó Ceallaigh
  • Rang 1 Ruairí Chesser / Angela Ní Chonchuir
  • Naí Mhóra Aoife Ní Chonchúir / Stephanie Ní Ghealbháin
  • Naí Bheaga Catherine Seoighe / Clíona Ní Chonghaile / Ruth Ní Éigní
  • Oidí Tacaíochta Foghlama agus Acmhainní: Elaine Ní Chorbáin, Carmel Ní Bheacháin, Seonaidh Ní Shiomóin,  Sinéad Ní Éigní, Niamh Rutar, Siobhán Ní Ghríofa


Cuntóirí Riachtanais Speisialta

Áine Cotter  / Mary Mclnerney

Rúnaithe na Scoile

Ann Ní Chatháin / Lorraine Ní Mhaonaigh

Feighlí na Scoile

John Kearney
Glantóirí Scoile

Samantha Quigley

 

 

An Bord Bainistíochta

Caomhán Ó Conghaile (Cathaoirleach agus Ionadaí an Phátrúin)

Dónal Ó hAiniféin (Príomhoide agus Rúnaí an Bhoird)

An tAth. Seosamh Mac Mathúna (Ionadaí an Phátrúin agus Leas-Chathaoirleach)

Carmel Ní Bheachain (Ionadaí na Foirne)

Gráinne Uí Riain (Ionadaí na dTuismitheoirí)

Tiarnán Ó Ruairc (Cisteoir agus Ionadaí na dTuismitheoirí)

Gearóid Ó Seasnáin (Ionadaí ón bPobal)

Mary Killeen-McCarthy (Ionadaí ón bPobal)

 

This website uses cookies to enhance your browsing experience. By using this site you agree to our Cookie Policy OK