Áiteanna don Naíonra & GMC 2020/2021

Bhí an-éileamh ar áiteanna sa Naíonra Céimeanna Beaga agus ar an nGaelscoil arís i mbliana. Tá 76 sa Naíonra agus 64 i Naíonáin Bheaga sa Ghaelscoil. Má tá spéis agat áit a fháil sa Naíonra nó sa ghaelscoil do 2020/21, is gá duit a chinntiú go bhfuil foirm líonta agat.  Is féidir na foirmeacha a fháil ón oifig sa scoil. Dáilfear áiteanna  roimh Mheitheamh 2020.

Enrolments Naíonra  2020 & GMC 2020

There was a great demand for places in Naíonra Céimeanna Beaga and the Gaelscoil again this year. We have a total of 76 pupils in the Naíonra and 64 in our Junior Infants classes. If you are interested in having your child attend the Naíonra  or Gaelscoil for the year 2020/2021, please ensure that you have an expression of interest form filled and returned to the school.

This website uses cookies to enhance your browsing experience. By using this site you agree to our Cookie Policy OK