Cuairt FPE Seán Ó Ceallaigh go GMC

Tháinig iar-uachtarán CLG agus Freisire Parlaimint na hEorpa Séan Ó Ceallaigh ar chuairt go GMC i rith na seachtaine. Labhair sé leis na páistí faoin post atá aige leis an Aontas Eorpach agus an obair go mbíonn ar siúl aige leo. D’fhreagair sé ceisteanna gur chuir na páistí air maidir leis an timpeallacht, athrú aeráide agus úsáíd an teanga Gaeilge  in imeachtaí an AE Seán ag seasamh i dtoghcháin ar an 24ú lá Bealtaine.

Ba mhaith linn míle buíochas a ghabháil le Seán as ucht bualadh isteach chugainn sa scoil agus guímid gach rath air sa toghcháin.

 

Former GAA President and current MEP Seán Kelly visited GMC during the week. Seán spoke to the children as Gaeilge  about his day to day work with the European Union and the important role that MEP’s play in making any decisons that the EU makes. The children asked Seán questions in relation to climate change , the environment and the use of the Irish language during EU conferences. 

We were delighted to have Seán visit the school and we wish him all the best in the upcoming elections.

.

Back

This website uses cookies to enhance your browsing experience. By using this site you agree to our Cookie Policy OK