Large Blog Image

Gaelscoil Mhíchíl Cíosóg, Inis

Is Gaelscoil thumoideachais, chomhoideachasúil, í Gaelscoil Mhíchíl Cíosóg, Inis, Contae an Chláir

Tá fíor áthas orm fáilte a chur romhat chuig suíomh úr na gaelscoile. Tá an áthas orainn blaiseadh de shaol na gaelscoile a léiriú anseo. Tá súil againn go mbeidh úsáid na suímhe ag pobal na gaelscoile ag méadú ó bhliain go bliain. Táimid buíoch do na daoine go léir a chabhraigh linn an suíomh nua seo a chur le chéile go háirithe múinteoir Aoife Ní Chonchúir agus Margaret Uí Riain. Bain taitneamh as. Dónal ó hAiniféin, Príomhoide

 

Bhí páistí GMC an-ghnóthach ag teacht go deireadh an téarma. Idir comortaisí Mini 7’s, ullmhú le haghaidh craobhacha don bhféile scoildrámaíochta, rang 5 agus 6 ag glacadh páirt sna craobhacha luthchleasaíochta in Áth Luain agus Rang 6 ag taisteal go Carcassonne sa Fhrainc ar a dturas scoile, is léir go raibh na páistí an-ghníomhach ar fad. Tá súil againn go mbeidh saoire Cásca iontach ag gach duine agus bígí cinnte go gcuireann sibh TG4 ar siúl ar an 23ú Aibreán le haghaidh an chláir “Cleas Act”

Cleas Act” TG4 23ú d’Aibreán @ 8.00

Ná déan dearmad go mbeidh “CLEAS ACT” ar siúl óiche Domhnaigh 23ú Aibreán ag 8.00 i.n. Táimid uilig ag súil go mór  leis an gclár a fheiscint!!!

                     

Féile Scoildrámaíochta:  Ranganna 3,5 agus 6 ag dul ar aghaidh go dtí An Féile Náisiúnta Drámaíochta sa Mhuileann gCearr

Comhghairdeas ollmhór le Rang Eoin, Méabh agus Carmel atá tar éis Craobh na hÉireann a shroichint. Beidh na craobhacha ar siúl sa Mhuileann gCearr. Beidh Rang Méabh ar siúl ar an 28ú Aibreán agus beidh Rang Eoin agus Carmel ar siúl ar an 3ú Bealtaine. Maith  sibh a pháistí agus múinteoirí!

An Prionsa Giobalach: Rang Carmel

 

An Gréasaí Bróg: Rang Méabh

Ag an bhFiaclóir: Rang Eoin

 

 

 

 

 


 

Eolas

Is bunscoil Lán Ghaeilge comhoideachais luath thumadh iomlán í Gaelscoil Mhíchíl Cíosóg

Foireann na Scoile

Tá 18 múinteoir sa scoil, chomh maith le 7 gcúntóir ranga, Lorraine an runaí agus John, ár feighlí. ‘Sé Dónal Ó hAiniféin príomhoide na Gaelscoile.

Naíonra

Tá an t-ádh linn go bhfuil Naíonra den chéad scoth lonnaithe i nGaelscoil Mhíchíl Cíosóg.

Teagmháil

Gaelscoil Mhíchíl Cíosóg, Gleann Aibhne, Br. an Ghoirt, Inis, Co. an Chláir. Fón: 065 6821220; r-phost: runai@gmci.ie