Baile 2018-04-29T19:26:20+00:00

Gaelscoil Mhíchíl Cíosóg, Inis

Is Gaelscoil thumoideachais, chomhoideachasúil, í Gaelscoil Mhíchíl Cíosóg, Inis, Contae an Chláir

Tá fíor áthas orm fáilte a chur romhat chuig suíomh úr na gaelscoile. Tá an áthas orainn blaiseadh de shaol na gaelscoile a léiriú anseo. Tá súil againn go mbeidh úsáid na suímhe ag pobal na gaelscoile ag méadú ó bhliain go bliain. Táimid buíoch do na daoine go léir a chabhraigh linn an suíomh nua seo a chur le chéile go háirithe múinteoir Aoife Ní Chonchúir agus Margaret Uí Riain. Bain taitneamh as. Dónal ó hAiniféin, Príomhoide

Dia dhaoibh a chairde. Fáilte thar n-ais tar  éis laethanta saoire na Cásca. Beimid uilig gnóthach i nGMC idir seo agus deireadh na bliana. Beidh Rang 2 ag ullmhú don gCéad Comaoineach a bheidh ar siúl  i ag deireadh Mí Aibreáin. Beidh roinnt ranganna i mbun cleachtaidh do Chraobhacha na hÉireann den bhFéile Scoildrámaíochta. Beidh gníomhaíochtaí iarnóine ag tosú arís agus na páistí i mbun traenála do na comórtaisí spóirt Cumann na mBunscoil a bheidh ag tosú i rith an téarma.  Guímid gach rath oraibh sa téarma amach romhainn

Cúntas Twitter GMC

Cliceáil anseo chun breathnú ar chuntas twitter GMC  

Club na bPáistí

Cliceáil anseo chun breathnú ar shuíomh idirlíne *Club na bPáístí” a bhíonn á eagrú ag Tiarnán.

Mini 7’s Buaite ag Foireann Camógaíochta GMC

Bhí bua iontach ag foireann camógaíochta GMC an Deardaoin seo caite nuair a bhuaigh siad comórtas Mini 7’s i nDroichead Abhann Uí gCearnaigh. Cliceáil anseo chun breathnú ar tuairisc den lá agus roinnt grianghraf.

 

GMC : An Scoil is Fearr sa Tír san Fhéile Scoil Drámaíochta arís!!

Comhghairdeas ollmhór leis na ranganna go léir a ghlac pháirt san Fhéile Scoil Drámaíochta i mbliana. Ghlac Rang Caoilfhionn, Aoife, Ruairí agus Eoin páirt i gCraobhacha na hÉireann le déanaí sa Mhuileann gCearr, áit gur phioc siad suas an duais don scoil is fearr sa tír. B’shin an dara bhliain in aghaidh a chéile go bhfuil an duais buaite ag GMC. Maith sibh a pháistí agus múinteoirí. Tá éacht mór déanta agaibh.

 

 

 

Inis Oirr : Turas Scoile Rang 5

Cliceáil anseo chun breathnú ar roinnt ghriangraif ó Thuras Scoile Rang 5. Tá sé soiléir gur bhain siad an taitneamh as an turas!!

 

        

Páistí Rang 5 agus 6 ar Whiz sa Chistin

Ghlac roinnt páistí ó Rang 5 agus 6 páirt i dtaifead an chláir “Whiz sa Chistin” le déanaí. Cliceáíl anseo chun breathnú ar níos mó ghrianghraf den lá.

  

 

Leath is Leath

Comhghairdeas le Eleanor Lyons máthair Órnaith R1, Riain R2 & Gráinne R5,  a bhuaigh  €109 sa  chrannchur leath s leath  le déanaí.  Míle buíochas le gach duine as ucht an tacaíocht.

 

Sár iarracht déanta ag na buachaillí agus cailiní sna comórtaisí cispheile le déanaí.

Comhgháirdeachas le cailíní a cháiligh don chéad babhta eile i gComórtas Chuimhneacháin Marion Keane.

Ní raibh an t-ádh leis na buachaillí ar an lá ach táimid an bhródúil as a n-iarrachtaí. Bhuaigh siad cluiche amháin v CBS Inis agus comhscór a bhí ann i gcluiche eile v Caisleán an Chláir. Maith sibh a bhuachaillí!

  

Mí-ádh ar Fhoireann na mBuachaillí sa Chraobh Iomáint Faoi Dhíon

Cliceáil anseo chun breathnú ar roinnt ghrianghraif den lá.

  

 

Oíche na gCarúl 2017

Comhghairdeas ollmhór le páistí agus múinteoirí  GMC a chuir taispeántais áille i láthair Déardaoin seo caite do Oíche na gCarúl i tséipéal Naomh Iosaf. Bhí meascán de chanadh álainn, ceol binn agus filíocht dhraíochtúil ar an oíche agus bhí atmaisféar iontach Nollaigiúil sa séipéal.

Cliceáil anseo chun éisteacht le roinnt canadh agus ceoil ón oíche

Maith sibh a pháistí. Bhí sibh iontach ar fad

    

Nollag Shona ó Páístí GMC

Beannachtaí na Féile oraibh uilig. Go raibh Nollaig faoi shuan ‘s faoi mhaise agaibh. Bainigí lán-taitneamh as an saoire.

   

Cliceáil anseo chun breathnú ar na páistí agus iad gléasta an Aoine seo caite ina n-éadaí Nollag

 

 Rásaí Trastíre

Bhí lá an-mhaith ag an bhfoireann trastíre GMC i mBóthar na Laoi Dé Céadaoin seo caite. Cliceáil anseo chun féachaint ar na torthaí agus roinnt grianghraif.

     

  

 

 

Cuairt Muintir na Sualainne (Visit From our Swedish Friends)

  

Brúigh anseo chun breathnú ar griangraif de chuairt muintir na Sualainne Dé hAoine seo caite. Clicéail ar na nascanna chun éisteacht le ceoil agus canadh ó páistí GMC agus banna ceoil na tSualainne

Cuairt Leah Ní Riada Feisire de Pharlaimint na hEorpa (MEP)

Brúigh anseo chun breathnú ar níos mó pictiúir de chuairt Leah Ní Riada ar an scoil le déanaí

        

GMC : An Scoil is Fearr ag Gala Snámh na Mumhan

Comhghairdeas le snámhaithe GMC a ghlac páirt i ngala snámh i Mala le déanaí. Bhuaigh na páistí  an duais don scoil is fearr ag an gcomórtas. Maith sibh a pháistí. Tá éacht déanta agaibh.

        

Oíche Shamhna i nGMC

Tháinig páistí GMC ar scoil gléasta ina bhfeisteas d’Oíche Shamhna Dé hAoine seo caite. Bhí atmaisféar scanrúil ar fud na scoile ar an lá!!!! Cliceáil anseo chun breathnú ar níos mó grianghraif

          

Children arrived into school dressed in their Halloween costumes last Friday. As you can see from the photos there was spooky atmosphere on the yard at lunch time!!!!! Click here to see more photos

 

 

Lá Bándearg 2017

         

Bhí Lá Bándearg 2017 iontach ar fad. Bhí atmaisféar leictreach bándearg sa scoil le éadaí bándearga suimiúla idir páistí agus múinteoirí araon. Bailíodh breis agus 1,300 euro le haghaidh taighde ailse bhrollaigh ar an lá.  Míle buíochas do Mhúinteoir Carmel a d’eagraigh an lá agus na páistí, múinteoirí agus tuismitheoirí a dhéin sár-jab ag gléasadh suas. Maith sibh! Cliceáil anseo chun breathnú ar níos mó grianghraif.

Lá Bándearg 2017 was another huge success this year. There was a great atmosphere in the school with both children and teachers dressed for the occasion. Over 1,300 euro was collected for breast cancer research. Huge thanks must go to Múinteoir Carmel who organised the day and well done to all staff,pupils and parents for making such an effort to dress up for the occassion! Maith sibh!

              

 

Comórtas Cairdeas.

Bhí na páistí gnóthach le coicís anuas ag déanamh obair bunaithe ar an téama Cairdeas. Mar chuid den obair seo bhí comórtas postaer ar siúl chun Cairdeas a chur chun cinn. Dhéin na páistí sár jab.

Children were busy over the past couple of weeks learning and exploring the importance of friendship. As part of this work there was a competition where children had to create a poster portraying what friendship means to them and how to be a good friend to others. Children put in a great effort as you can see from the pictures below.

 

Bhí na buaiteorí ó na ranganna naíonáin an-sásta leo féin!!

 

 

Craic agus Spraoi le Máirtín an Drumadóir

Bhí an-craic ag páistí GMC an seachtain seo caite nuair a tháinig an drumadóir Martin ón Eilbhéis (ina chónaí i gCiarraí!!) chugainn chun cheardlann drumadóireacht a dhéanamh. Chaith sé dhá lá sa scoil agus is léir gur bhain na páistí an sult as!

The children had great fun last week when the Swiss drummer Martin who lives in Kerry came to do a workshop. He spent two days in the school and both children and staff really enjoyed the experience.

   

 

 

 

 

 

 


 

Mini 7’s Buaite ag Foireann Camógaíochta GMC

Bhí lá iontach ag foireann camógaíochta GMC an Déardaoin seo caite nuair a bhuaigh siad an [...]

Lascaine Leabhair in “Ennis Bookshop” do Pháístí GMC

  Book of the Month Was  €9.60 PRAGHAS SPEISIALTA don GHAELSCOIL   €7.65   Yu Can’t Make [...]

Páistí GMC ar Whiz sa Chistin ar TG4

  Ghlac roinnt páistí ó Rang 5 agus 6 páirt i dtaifead an chláir "Whiz sa [...]

Inis Oírr : Turas Scoile Rang 5

Chaith Rang 5 seachtain in Inis Oírr  le déanaí. Bhí an t-ádh leo go raibh aimsir [...]