Large Blog Image

Gaelscoil Mhíchíl Cíosóg, Inis

Is Gaelscoil thumoideachais, chomhoideachasúil, í Gaelscoil Mhíchíl Cíosóg, Inis, Contae an Chláir

Tá fíor áthas orm fáilte a chur romhat chuig suíomh úr na gaelscoile. Tá an áthas orainn blaiseadh de shaol na gaelscoile a léiriú anseo. Tá súil againn go mbeidh úsáid na suímhe ag pobal na gaelscoile ag méadú ó bhliain go bliain. Táimid buíoch do na daoine go léir a chabhraigh linn an suíomh nua seo a chur le chéile go háirithe múinteoir Aoife Ní Chonchúir agus Margaret Uí Riain. Bain taitneamh as. Dónal ó hAiniféin, Príomhoide

Tá deireadh na bliana buailte linn agus táimid uilig ag súil go mór leis na laethanta saoire. Tá súil againn go mbeidh Samhradh iontach agaibh ago léir agus guímid gach rath ar páistí Rang 6 atá ag bogadh ar aghaidh go dtí an meánscoil an bhliain seo chugainn

Beidh GMC ag ath-oscailt don scoil bhliain 2017/18, Deardaoin an 31 Mí Lúnasa

Craobh buaite ag na buachaillí agus mí-ádh ar na cailíní

Comhghairdeas ollmhór do fhoirne buachaillí agus cailíní a ghlac páirt sna cluichí ceannais  i bPáirc Cíosóg le déanaí. Bhí bua iontach ag na buachaillí in aghaidh Scoil Náisiúnta Inis agus d’ainneoin taispeántais iontach a bhí lán de chroí agus spioraid chaill na cailíní a gcraobh sna nóiméad deireanacha in aghaidh Cluain Larach. Maith sibh a pháistí!

  

Féile Scoildrámaíochta:  GMC “An bhunscoil is fearr in Éirinn”!!!

Comhghairdeas ollmhór le Rang Eoin, Méabh agus Carmel a bhuaigh an phríomh dhuais don “Bhunscoil is Fearr in Éirinn” ag an bhféíle Scoildrámaíchta sa Mhuileann gCcearr. B’éacht iontach an duais a bhuachaint agus é tuilte go maith ag na páistí agus múinteoirí. Maith sibh! GMC Abú!!!!!!

An Prionsa Giobalach: Rang Carmel

 

An Gréasaí Bróg: Rang Méabh

Ag an bhFiaclóir: Rang Eoin

Cleas Act ar TG4

Comhghairdeas ollmhór leis na páistí, múinteoirí agus tuismitheoirí a bhí ar “Cleas Act” le déanaí ar TG4. Is léír gur chur sibh taispeántais iontach i láthair agus táimid uilig i nGMC brodúil asaibh!

                     

 

 

 

 

 


 

Eolas

Is bunscoil Lán Ghaeilge comhoideachais luath thumadh iomlán í Gaelscoil Mhíchíl Cíosóg

Foireann na Scoile

Tá 18 múinteoir sa scoil, chomh maith le 7 gcúntóir ranga, Lorraine an runaí agus John, ár feighlí. ‘Sé Dónal Ó hAiniféin príomhoide na Gaelscoile.

Naíonra

Tá an t-ádh linn go bhfuil Naíonra den chéad scoth lonnaithe i nGaelscoil Mhíchíl Cíosóg.

Teagmháil

Gaelscoil Mhíchíl Cíosóg, Gleann Aibhne, Br. an Ghoirt, Inis, Co. an Chláir. Fón: 065 6821220; r-phost: runai@gmci.ie