Large Blog Image

Gaelscoil Mhíchíl Cíosóg, Inis

Is Gaelscoil thumoideachais, chomhoideachasúil, í Gaelscoil Mhíchíl Cíosóg, Inis, Contae an Chláir

Tá fíor áthas orm fáilte a chur romhat chuig suíomh úr na gaelscoile. Tá an áthas orainn blaiseadh de shaol na gaelscoile a léiriú anseo. Tá súil againn go mbeidh úsáid na suímhe ag pobal na gaelscoile ag méadú ó bhliain go bliain. Táimid buíoch do na daoine go léir a chabhraigh linn an suíomh nua seo a chur le chéile go háirithe múinteoir Aoife Ní Chonchúir agus Margaret Uí Riain. Bain taitneamh as. Dónal ó hAiniféin, Príomhoide

 

Dia dhaoibh a chairde. Fáilte thar n-ais tar  éis laethanta saoire na Nollag.Táimid uilig gnóthach i GMC ó d’fhilleamar thar n-ais. Bhí TG4 sa scoil le déanaí ag déanamh taifid ar an gclár “Cleas Act”.Tá roinnt ranganna i mbun cleachtaidh don bhFéile Scoildrámaíochta. Tá gníomhachtaí iarnóna tosaithe arís agus na páistí i mbun traenála dos na comórtaisí spóirt a bheidh ag tosú níos déanaí sa bhliain. Athbhliain faoi mhaise dhaoibh go léir agus guímid gach rath oraibh sa bhliain amach romhain

Oíche na gCarúl 2016

Bhí meascán de chanadh álainn, ceol binn agus filíocht draíochtúil ar an oíche agus bhí atmaisféar iontach Nollaigiúil sa séipéal.

Seo blas beag daoibh d’Oíche na gCarúl thíos

Éist le Rang 6 agus iad ag canadh “Fairytale of New York” as Gaeilge

 


 

Eolas

Is bunscoil Lán Ghaeilge comhoideachais luath thumadh iomlán í Gaelscoil Mhíchíl Cíosóg

Foireann na Scoile

Tá 18 múinteoir sa scoil, chomh maith le 7 gcúntóir ranga, Lorraine an runaí agus John, ár feighlí. ‘Sé Dónal Ó hAiniféin príomhoide na Gaelscoile.

Naíonra

Tá an t-ádh linn go bhfuil Naíonra den chéad scoth lonnaithe i nGaelscoil Mhíchíl Cíosóg.

Teagmháil

Gaelscoil Mhíchíl Cíosóg, Gleann Aibhne, Br. an Ghoirt, Inis, Co. an Chláir. Fón: 065 6821220; r-phost: runai@gmci.ie