Baile 2017-11-19T22:17:20+00:00

Gaelscoil Mhíchíl Cíosóg, Inis

Is Gaelscoil thumoideachais, chomhoideachasúil, í Gaelscoil Mhíchíl Cíosóg, Inis, Contae an Chláir

Tá fíor áthas orm fáilte a chur romhat chuig suíomh úr na gaelscoile. Tá an áthas orainn blaiseadh de shaol na gaelscoile a léiriú anseo. Tá súil againn go mbeidh úsáid na suímhe ag pobal na gaelscoile ag méadú ó bhliain go bliain. Táimid buíoch do na daoine go léir a chabhraigh linn an suíomh nua seo a chur le chéile go háirithe múinteoir Aoife Ní Chonchúir agus Margaret Uí Riain. Bain taitneamh as. Dónal ó hAiniféin, Príomhoide

Fáilte romhaibh thar n-ais tar éis na laethanta saoire. Tá súil againn go raibh Samhradh deas agaibh agus go bhfuil sibh go léir socraithe ar ais sa scoilbhliain nua. Ba mhaith linn fáilte speisialta a chur roimh na ranganna naíonáin bheaga a thosaigh ag tosach na míosa agus atá ag eirí go hiontach leo. Tá súil againn go mbeidh bliain eile den scoth ag GMC  agus guímíd mar fhoireann, gach rath oraibh sa bhliain atá romhainn.

 Rásaí Trastíre

Bhí lá an-mhaith ag an bhfoireann trastíre GMC i mBóthar na Laoi Dé Céadaoin seo caite. Cliceáil anseo chun féachaint ar na torthaí agus roinnt grianghraif.

     

Leath is Leath

Comhghairdeas le Seán Ó Donnell, uncail Mia Ní Chrónáin as Rang 1 a bhuaigh an  crannchur leath an Déardaoin seo caite.  Bhuaigh sé €243 agus chuaigh an €243 eur eile i dtreo an halla nua. Ná déanaigí dearmad bhur clúdach litreach a chur chun na scoile roimh an céad crannchur eile a hheidh ar siúl Déardaoin 23ú Samhain.  Míle buíochas gach duine.

 

Cuairt Muintir na Sualainne (Visit From our Swedish Friends)

  

Brúigh anseo chun breathnú ar griangraif de chuairt muintir na Sualainne Dé hAoine seo caite. Clicéail ar na nascanna chun éisteacht le ceoil agus canadh ó páistí GMC agus banna ceoil na tSualainne

Cuairt Leah Ní Riada Feisire de Pharlaimint na hEorpa (MEP)

Brúigh anseo chun breathnú ar níos mó pictiúir de chuairt Leah Ní Riada ar an scoil le déanaí

        

GMC : An Scoil is Fearr ag Gala Snámh na Mumhan

Comhghairdeas le snámhaithe GMC a ghlac páirt i ngala snámh i Mala le déanaí. Bhuaigh na páistí  an duais don scoil is fearr ag an gcomórtas. Maith sibh a pháistí. Tá éacht déanta agaibh.

        

Oíche Shamhna i nGMC

Tháinig páistí GMC ar scoil gléasta ina bhfeisteas d’Oíche Shamhna Dé hAoine seo caite. Bhí atmaisféar scanrúil ar fud na scoile ar an lá!!!! Cliceáil anseo chun breathnú ar níos mó grianghraif

          

Children arrived into school dressed in their Halloween costumes last Friday. As you can see from the photos there was spooky atmosphere on the yard at lunch time!!!!! Click here to see more photos

 

 

Lá Bándearg 2017

         

Bhí Lá Bándearg 2017 iontach ar fad. Bhí atmaisféar leictreach bándearg sa scoil le éadaí bándearga suimiúla idir páistí agus múinteoirí araon. Bailíodh breis agus 1,300 euro le haghaidh taighde ailse bhrollaigh ar an lá.  Míle buíochas do Mhúinteoir Carmel a d’eagraigh an lá agus na páistí, múinteoirí agus tuismitheoirí a dhéin sár-jab ag gléasadh suas. Maith sibh! Cliceáil anseo chun breathnú ar níos mó grianghraif.

Lá Bándearg 2017 was another huge success this year. There was a great atmosphere in the school with both children and teachers dressed for the occasion. Over 1,300 euro was collected for breast cancer research. Huge thanks must go to Múinteoir Carmel who organised the day and well done to all staff,pupils and parents for making such an effort to dress up for the occassion! Maith sibh!

              

 

Comórtas Cairdeas.

Bhí na páistí gnóthach le coicís anuas ag déanamh obair bunaithe ar an téama Cairdeas. Mar chuid den obair seo bhí comórtas postaer ar siúl chun Cairdeas a chur chun cinn. Dhéin na páistí sár jab.

Children were busy over the past couple of weeks learning and exploring the importance of friendship. As part of this work there was a competition where children had to create a poster portraying what friendship means to them and how to be a good friend to others. Children put in a great effort as you can see from the pictures below.

 

Bhí na buaiteorí ó na ranganna naíonáin an-sásta leo féin!!

 

 

Craic agus Spraoi le Máirtín an Drumadóir

Bhí an-craic ag páistí GMC an seachtain seo caite nuair a tháinig an drumadóir Martin ón Eilbhéis (ina chónaí i gCiarraí!!) chugainn chun cheardlann drumadóireacht a dhéanamh. Chaith sé dhá lá sa scoil agus is léir gur bhain na páistí an sult as!

The children had great fun last week when the Swiss drummer Martin who lives in Kerry came to do a workshop. He spent two days in the school and both children and staff really enjoyed the experience.

   

 

 

 

 

 

 


 

Rásaí Trastíre i mBóthar na Laoi

D'éírigh go han-mhaith leis an bhfoireann trastíre GMC Dé Céadaoin seo caite nuair a ghlac siad [...]

Blitz Peile in Éire Óg

D'ainneoin an aimsir fuar, bhí lá iontach ag  páistí Rang 3/4 Dé hAoine seo caite, in [...]

Cuairt ón Údar Dave Rudden

Bhí an-chraic ag páistí Rang 5/6 nuair a tháinig an t-údar Dave Rudden ar chuairt chun [...]

Nollaig 2017