Bord Bainistíochta  2018-03-01T12:57:14+00:00

Bord Bainistíochta

Caomhán Ó Conghaile (Cathaoirleach Ionadaí an Phátrúin)

Dónal Ó hAiniféin (Príomhoide agus Rúnaí an Bhoird)

An tAth. Seosamh Mac Mathúna (Ionadaí an Phátrúin leas Chathaoirleach)

Deirdre Ní Dhorchaí (Ionadaí na Foirne)

Gráinne Uí Riain (Cisteoir & Ionadaí ón dTuismitheoirí)

Tiarnán Ó Ruairc (Ionadaí na dTuismitheoirí/Leas Chisteoir)

Gearóid Ó Seasnáin (Ionadaí na bPobal)

Mary Killeen-McCarthy (Ionadaí ón bPobal)

 

Comhairle na dTuismitheoirí

Triona Uí Áisí/Ní Loingsigh (Cathaoirleach

 

Miontuairiscí (Achoimre) 22 Samhain 2017

Tionóladh Cruinniú de Bhord Bainistíochta na Gaelscoile ar an 22 Samhain ’17. Thosaigh an cruinniú ag 8.00i.n. sa seomra fóirne.

Bhí na daoine seo i láthair: Caomhán Ó Conghaile (Cathaoirleach & lonadaí an Phátrúin), Dónal

Ó hAiniféin (Príomhoide agus Rúnaí an Bhoird, Tiarnán Ó Ruairc (lonadaí na d Tuismitheoirí) agus Gráinne I.Jí Riain (Máthair nuathofa na dTuismitheoirí) , agus Mary Kileeen-

McCarthy(lonadaí ón bPobal),An tAth Seosamh Mac Mathúna (lonadaí an Phátrúin) Deirdre Ní

Dhorchaí (lonadaí Fóirne)Gearóid Ó Seasnáin (lonadaí ón bPobal),

1 Ghabh an cathaoirleach buíochas le gach duine as teacht agus chuir Sé fáilte rompu. Le fáilte speisialta do Ghráinne.

 1. Tugadh cuireadh le haontú an bhoird do Dheborah Úí Cheit (larbhall) a bheith i láthair leis na cáipéisí cui ón mbanc a shíniú tar éis do Thiarnán aontú feidhmiú mar chisteoir agus Gráinne mar Leas chisteoir. Gabhadh buíochas ó chroí le Deborah as a cuid oibre go léir le blianta anuas ar son GMC agus d’fhág sí le dea ghuí an bhoird
 2. Glacadh leis na miontuairiscí le moladh Ó Thiarnán agus cuidiú ó Ghearóid. Síníodh iad.
 3. Pléadh na nithe a bhí ag éirí astu.
 4. Léadh an chomhfhreagras ón FSSU & aontaíodh na sonraí a bhí uathu a sheoladh ChUCU.
 5. T hug an Príomhoide tuairisc iomlán ar shaol na scoile ag déanamh cur síos ar fhorbairt na scoile, foireann na scoile agus a ndualgais teagaisc agus imeachtaí uilig na scoile maraon le uasdátú ar PFS na gaelscoile.Pléadh agus faomhadh na dualgais a bhain le post POC

1 a bhí le líonadh i rith na bliana.

 1. Pléadh agus faomhadh Polasaí Iontrála 2018-
 2. Ní raibh aon tuairisc seolta go Tusla re cosaint leanaí ón gcruinniú deireannach.
 3. Pléadh cúrsaí cóiríochta na scoile.

Ní raibh aon ghnó eile. Dáta don chéad chruinniú eile 23/01/18

 

Miontuairiscí (Achoimre) 4 Deireadh Fómhair 2017

Tionóladh Cruinniú de Bhord Bainistíochta na Gaelscoile ar an 4 Deireadh Fómhair’17. Thosaigh an cruinniú ag 5.00i.n. sa seomra fóirne.Bhí na daoine seo i láthair:  Caomhán Ó Conghaile (Cathaoirleach & Ionadaí an Phátrúin), Dónal Ó hAiniféin (Príomhoide agus Rúnaí an Bhoird, Tiarnán Ó Ruairc agus Deborah Uí Cheit (Ionadaithe  na dTuismitheoirí) , agus Mary Kileeen-McCarthy(Ionadaí ón bPobal),An tAth Seosamh Mac Mathúna (Ionadaí an Phátrúin) Deirdre Ní Dhorchaí (Ionadaí Fóirne)Gearóid Ó Seasnáin  (Ionadaí ón bPobal),

 1. Ghabh an cathaoirleach buíochas le gach duine as teacht agus chuir sé fáilte rompu.Glacadh leis na miontuairiscí. Síníodh iad.
 2. Pléadh nithe a bhí ag éirí astu.
 3. Léadh an chomhfhreagras cuí.
 4. Thug an Príomhoide tuairisc iomlán ar shaol na scoile ag déanamh cur síos ar fhorbairt na scoile, foireann na scoile agus a ndualgais teagaisc agus imeachtaí uilig na scoile.
 5. Pléadh agus faomhadh Polasaí Tinrimh agus Polasaí Cosaint Leanaí.
 6. Rinne an cisteoir cur síos iomlán ar chursaí airgidis agus glacadh leis na cuntais don scoilbhliain 16/17.
 7. Pléadh tógáil na seomraí réamhdhéanta nua agus tuairiscíodh nach raibh scéal fós ón Roinn re forbairt ar fhoirgnimh bhuan na scoile.
 8. Ní raibh aon ghnó eile ach moladh ár gcisteoir go hard as a cuid oibre le dhá bhliain anuas. Cruinniú le bheith i Mí na Samhna. Dáta le deimhniú.