Ceol 2017-11-07T12:21:06+00:00

*    Cliceáil anseo d’eolas faoin ngrúpa ceoil

Ghlacamar páirt bliantúil agus bhaineamar go leor Craobhacha Náisiúnta amach i gcomórtas Náisiúnta “Slógadh”. Bhí “Slógadh”, á reachtáil ag Gael Linn trí mheán na Gaeilge agus bhí sé ag freastal ar dhrámaíocht agus ceol de gach saghas. Bhuamar le pop-ghrúpaí, córacha, baleíd grúpaí, agallaimh beirte, scéalaíocht agus drámaíocht. Ba mhór an ábhar spraoi do na leanaí na hócáidí seo.

Fuaireamar deis taisteal go dtí an Comórtas Náisiúnta agus cúpla lá a chaitheamh ann. Nuair a bhíodh an Fleadh Nua ar siúl in Inis, ghlacamar páirt sna ceolchoirmeacha agus na paráideanna. Thar na blianta bhíodh múinteoirí seite istigh againn ag múineadh damhsaí an Chláir agus bhíodh Céilithe againn go minic le tuismitheoirí agus páistí ag casadh ceoil.

Glacaimid páirt i bhFéile na hInse anseo, Idir Chóracha, Scóraíocht, grúpaí ceoil, bailéid grúpaí agus araile tá an-chuid spreagadh tugtha ag an gCoiste dúinn. Is tacaíocht é don Ghaelscoil, mar tugann sé ardán do na leanaí uilig páirt a ghlacadh in imeachtaí trí mheán na Gaeilge. Baineann na leanaí an-taitneamh as agus tugann sé muínín dóibh agus dá dtuistí.

Bíonn an-éileamh ar cheol traidisiúnta na leanaí scoile, go háirithe do na ceolchoirmeacha, don Choineartú, don Chomaoineach agus ócáidí speisialta ar bith a bhíonn sa scoil. Déantar freastal ar réimse maith uirlisí, mar shampla, fidil, consairtín, bosca ceoil, feadóg stain, tionlacan ar phianó , cláirseach agus giotár. Tá an-bhéim ar amhránaíocht traidisúinta agus giota seán-nóis. Tá an dúil ag cuid de na múinteoirí sa cheol seo agus bíonn siad ag dul dó iad féin. Mar gheall ar an bpaisean atá ag an bhfoireann don cheol agus cultúr, tá sin le feiceáil sa chaighdeán ceoil atá á chur ar fáil sa scoil. Moltar go hard na páistí uilig as ucht an dea-obair agus dílseacht a thug said don scoil thar na blianta i gcursaí ceoil na scoile.