Club na bPáistí 2018-01-28T16:54:29+00:00

Cúram Iarscoile as Gaeilge. Spraoi agus gníomhaíochtaí cruthaitheach trí mheán na Gaeilge.

Gníomhaíochtaí iarscoile ar fáil anois le haghaidh páistí idir Naíonáin Shóisearacha agus Rang a Sé. Bíonn na ranganna ar siúl ó Luain go hAoine 2.00 – 6.30 agus anois tá seirbhís fágála na maidine ar fáil (7.30 – 9.20)

Téigh i dteangmáil le Tiarnán O Ruairc chun eolas breise a fháil (085 164 9866)