Ag Fanacht Slán!

D’fhreastal páistí Rang 6 ar feachtas eagraithe ag Údarás Sláinte agus Sábháltachta (Health and Safety Authority) inniu i gCois na hAbhna. Bhí na Gardaí Síochána , an Briogáíd Dóiteáín, Teagasc, Gardaí Tarrthála Dúlainn, ESB, Bus Éireann i measc grúpaí eile i láthair ar an lá. D’fhoghlaim na páistí faoi conas fanacht slán i gcásanna éigeandála agus faoi phostanna na ionadaithe a bhí ann.

Míle buíochas do na ionadaithe go léir a bhí i láthair ar an lá. Bhí lá fiúntach agus taitneamhach ag na páistí.

Back

This website uses cookies to enhance your browsing experience. By using this site you agree to our Cookie Policy OK