Ceachtanna Music Generation

Gach Máirt, déanaimid ceacht ceoil ar Zoom le Claire ó Music Generation. Táimid ag baint an-taitneamh as na ceachtanna seo. Dírímid ar bhuille, rithim agus ar seánraí difriúla agus bíonn cluichí deasa ag Claire chun iad seo a mhúineadh. Cé go bhfuil sé níos deacra ceachtanna a dhéanamh ar Zoom seachas le múinteoir sa rang, tá ag eirí an-mhaith le na ceachtanna agus bíonn an-spraoi againn!

Every Tuesday, we do a music lesson on Zoom with Claire from Music Generation. We are really enjoying these lessons. We focus on beat, rhythm and different genres of music and Claire has lots of nice games to teach these skills. Although it is a little more difficult doing lessons online rather than in person, the lessons are going very well and we are having great fun!

Back

This website uses cookies to enhance your browsing experience. By using this site you agree to our Cookie Policy OK