Rang 2- Tionscnamh ar an nGráinneog!

Rinne Rang a Dó tionscnamh ar an ngráinneog le déanaí. D’fhoghlaimíomar cúpla rud faoin ngráinneog ar scoil agus rinneamar níos mó taighde fúithi sa bhaile.  D’oibríomar i ngrúpaí chun ár gcuid eolais ar fad a chur le chéile. Bhaineamar an-sult as a bheith ag comhoibriú lena chéile inár ngrúpaí agus d’fhoghlaimíomar an-chuid faoin ngráinneog!

Back

This website uses cookies to enhance your browsing experience. By using this site you agree to our Cookie Policy OK