Spriocdháta le haghaidh 2020/2021 Tá Foirmeacha Clárúcháin ag teacht

Meabhrúchán do na tuismitheoirí sin ar mian leo a bpáistí a chlárú sa Naíonra Céimeanna Beaga don téarma scoile atá ag teacht ,ag tosú Meán Fómhair 2020 go Meitheamh 2021, gurb é an dáta deiridh chun foirmeacha clárúcháin a chur isteach ná Aoine 20ú Mí na Nollag , 2019. Bíonn áiteanna don Naíonra bunaithe ar pholasaí rollaithe an Naionra & is féidir an polasaí sin a fheiceáil anseo . Seolfar litreacha chuig na hiarratasóirí rathúla a thairgeann áit San Naíonra go léir i Mí Eanáir 2020. Mar gheall ar ró-iarratas a bheith déanta ar an Naíonra, ní féidir an seisiún tosaíochta a chinntiú! Má tá aon cheist agat is féidir teagmháil a dhéanamh le Katie ar 0862114881.

 

Back to Results

This website uses cookies to enhance your browsing experience. By using this site you agree to our Cookie Policy OK