Naíonra 2018-03-15T14:25:56+00:00

‘Séard atá i gceist le Náíonra ná gnúpa páistí idir 3-5 bliain d’aois agus Stiúrthóir a thagann le chéile ar feadh cúpla uair a chloig sa lá chun a bheith ag imirt is ag foghlaim tríd an imirt, i halla, i dteach nó in áras éigin eile atá oiriúnach. Bíonn dhá phríomhaidhm  ag an Náíonra:

  • cabhrú leis an bpáiste é/í féin a fhorbairt ar gach slí;
  • cabhrú leis an bpáiste an Ghaeilge a shealbhú nó a c(h)umas labhartha sa Ghaeilge a chur chun cinn agus í a úsáid mar ghnáth theanga chumarsáide.

Bíonn réimse fairsing gníomhaíochtaí agus cluichí ar siúl ag an bpáiste sa Náíonra, ag imirt le gaineamh agus le huisce agus ag spraoi le bréagáin oiriúnacha. Cuirtear béim ar an ealaíon agus ar an gceardaíocht. Déantar réamhobair don léitheoireacht, don scríbhneoireacht  agus don mhatamaitic. Is í an Ghaeilge amháin a úsáideann an Stiúrthóir chun é seo go léir a eagrú agus a phlé leis na páistí.

Cómoradh 1916 le na saighdiúrí i Naíonra Céimeanna Beaga

20160126_120939

Lá Pitseámaí – 2016

20160304_111031

Lá na Leabhair- 2016

20160303_095943

IMG_9386

“Lá na Naíonraí” á ceiliúradh againn i Naíonra Céimeanna Beaga! Picnic le chéile – le ceol, amhráin & craic!

20150205_091833

Ag súgradh agus ag foghlam gaeilge sa Naíonra!

Tréidlia

An tréidlia sa Naíonra

Garda

An bangharda sa Naíonra

La Pitseámaí

Lá Pitseámaí sa Naíonra

Lá na Pancóga

Lá na Pancóga sa Naíonra

Oiche Shamhna

Oíche Shamhna sa Naíonra – Ag foghlaim gaeilge agus ag déanamh spraoi sa Naíonra!!!